Sovigaz không ngừng đầu tư và phát triển các dây chuyền sản xuất khí công nghiệp và khí y tế công nghệ hiện đại, cũng như liên tục cải tiến phát triển dịch vụ song hành.

Cùng với sự đổi mới và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, Sovigaz không ngừng đầu tư và phát triển các dây chuyền sản xuất khí công nghiệp và khí y tế công nghệ hiện đại, cũng như liên tục cải tiến phát triển dịch vụ song hành.

Bình luận