Địa chỉ: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4 - TPHCM,

Điện thoại: 08 - 38.262.748   Fax: 08 - 39.400.942

Email : sovigaz.hcm@gmail.com

 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng An, Bình Dương

Điện thoại: 0650 - 378.3380

Fax: 0650 - 3766.360

 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 0613 - 836.211,

Fax: 0613 - 833.235

 

Địa chỉ: Lô C4 - đường số 1 - KCN Nhựt Chánh, Long An

Điện thoại: 072 - 36.37.684

Fax: 072 - 36.37.005

 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp và Chế xuất Trà Nóc, Cần Thơ

Điện thoại: 0710 - 384.2113

Fax: 0710 - 384.2113

 

Địa chỉ: Phường Vĩnh Hải, Đồng Đế, Nha Trang

Điện thoại: 058 - 38.31.187

Fax: 058 - 38.37.516

 

Địa chỉ: Km9, Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 031 - .3850.132

Fax: 031 - 3749.574

 

Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 031 - 38.75.146

Fax: 0031 - 38.75.494